ראשי פורומים פורום ייעוץ פנסיוני בקשת הסבר לנתון המופיע בדוח השנתי מענה ל־בקשת הסבר לנתון המופיע בדוח השנתי

#36730
דודי הרשברג
מנהל בפורום

חיובי.
כדאי לראות שיש התאמה בין טופס 106 לבין הדו"חות השנתיים.
החלוקה הזו באה לתת פתרון במניעת כפל מס עבור כספים שהופקדו לפנסיה ולא ניתן בגינם הטבות מס ו/או שולמו בגינם מס עבור הפקדות המעסיק.