ראשי פורומים פורום ייעוץ פרישה קצבה מביטוח לאומי מענה ל־קצבה מביטוח לאומי

#36607
דודי הרשברג
מנהל בפורום

יורם שלום,
מי שמגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד ישלם ביטוח לאומי וביטוח בריאות, אם שכרו מעל שכר 5200 ₪, משכר זה מתחילה נוסחת קיזוז שקל מול שקל של הביטוח לאומי.
מעל שכר 8000 ₪, אין תשלום מהביטוח לאומי.
מי שהגיע לגיל פרישה והמשיך לעבוד ולא קיבל קצבת זקנה מהביטוח לאומי, יהיה זכאי לתוספת תשלום של 5% לקצבת הזקנה עבור כל שנה שהוא לא קיבל קצבת זקנה של מהביטוח הלאומי.
על פנסיית זקנה/קצבת זקנה מתוכניות פנסיה ומנהלים אין תשלום ביטוח לאומי ובריאות מגיל הזכאות (67 לגברים ו 62 לנשים כיום).
מי שממשיך לעבוד אחרי גיל 70 אין לו תשלום של ביטוח לאומי ובריאות בכל שכר.