המגזין

הטבות מס לבעלי שליטה

הטבות מס לבעלי שליטה – מעודכן 2021

מעמדו של שכיר בעל שליטה שונה בהיבטים רבים ממעמדו של שכיר "רגיל". תקנות מס ההכנסה במתכונתם הנוכחית יוצרות קיפוח בהטבות הניתנות בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני של שכיר בעל שליטה לבין שכיר "רגיל".

ייעוץ במיסוי פנסיוני

יוצאים לפנסיה? הכל על ייעוץ מס בפרישה

בהגיענו לגיל פרישה נתחיל לקבל פנסיה זקנה מהחיסכון הפנסיוני שלנו. בקבלת פנסיה בגיל הפרישה יש פוטנציאל מס לא מבוטל שנובע מסיבות מגוונות, כמו למשל פנסיה גבוהה, שינוי כספים ש"צבועים" כקצבה ואנו מעוניינים למושכם כסכום חד פעמי, דיווחים שאינם מדויקים מחברות הביטוח (פיצויים ששלמו מס, תגמולים ש"יושבים" כפיצויים ועוד). ייעוץ פנסיוני שנובע מקצבאות חלה חובת תשלום…

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים

כל עובד שכיר, בעת סיום עבודתו ייתכן ויהיה זכאי לקבל מהמעסיק שלו פיצויי פיטורים. הזכות לקבל, או לא לקבל, פיצויים מהמעסיק נובעת משני מקורות: הראשון,

הטבות מס לבעלי שליטה

הטבות מס לבעלי שליטה – מעודכן 2021

מעמדו של שכיר בעל שליטה שונה בהיבטים רבים ממעמדו של שכיר "רגיל". תקנות מס ההכנסה במתכונתם הנוכחית יוצרות קיפוח בהטבות הניתנות בגין הפרשה לחיסכון פנסיוני של שכיר בעל שליטה לבין שכיר "רגיל".

ייעוץ במיסוי פנסיוני

יוצאים לפנסיה? הכל על ייעוץ מס בפרישה

בהגיענו לגיל פרישה נתחיל לקבל פנסיה זקנה מהחיסכון הפנסיוני שלנו. בקבלת פנסיה בגיל הפרישה יש פוטנציאל מס לא מבוטל שנובע מסיבות מגוונות, כמו למשל פנסיה גבוהה, שינוי כספים ש"צבועים" כקצבה ואנו מעוניינים למושכם כסכום חד פעמי, דיווחים שאינם מדויקים מחברות הביטוח (פיצויים ששלמו מס, תגמולים ש"יושבים" כפיצויים ועוד). ייעוץ פנסיוני שנובע מקצבאות חלה חובת תשלום…

פיצויי פיטורין

פיצויי פיטורים

כל עובד שכיר, בעת סיום עבודתו ייתכן ויהיה זכאי לקבל מהמעסיק שלו פיצויי פיטורים. הזכות לקבל, או לא לקבל, פיצויים מהמעסיק נובעת משני מקורות: הראשון,

התקשרו ויועץ מקצועי ישמח
לעמוד לשירותכם: 08-9398977

יודעים מה מצב הפנסיה שלכם?

אל תתנו לאף אחד לגעת לכם בפנסיה שלכם! היא שלכם בלבד! השאירו פרטים ונשמח לספר לכם מה מצב הפנסיה שלכם.

מאמרים אחרונים